Under The Fir Tree: The Day of St. Claus

Source: in-game ending credits.

Role Name
Story, Illustration Atsuko Hinata
Score Programming Mitsutoshi Sano
Music Syoichi Karasaki
Musicians 1st Violin - Haru Fukuoka
2nd Violin - Eri Yokoyama
Viola - Akiko Endo
Cello - Yutaka Hayashi
Drums - Koukichi Sakai
E. Guitar - Hiroyuki Murata
F. Gt. - Syoichi Karasaki
Release Management Mamiko Ishii
Sachiyo Iketani
Sleeve Works Yukako Asano
Takako Sato
Special Thanks To Nozomu Tanaka
Tetsuo Hiro
Director Syoichi Karasaki
Producer Tatsuya Akimune
Executive Producer Shizuko Taki