Eriko Tamura: Oz

Source: manual.

Role Name
Starring Eriko Tamura
All Produce & Direction Tsuyoshi Takashiro
Digital Photography & Visual Direction Yukinori Tokoro
Computer Graphics Designed By Hiroshi Yukawa
Assistant Director Yasutaka Meguro (Toshiba EMI)
Characters Designed by Hitomi Amakawa (Ultra)
Computer Graphics Artists Toshiyuki Itoh (Future Pirates)
Takeshi Iwashima (Future Pirates)
Hitoshi Masuda (Future Pirates)
Stylist Yasco
Hair Make-up Yuji Kojima
Music & Sound Effects Toshiyuki Ohmori (PH Sound)
Assistant Engineer Kyoko Kitade (Appo Sound)
Narration / Recording Engineer Akihiko Kurazono (Toshiba EMI)
Assistant Engineer Masaaki Ugajin (Toshiba EMI)
Mixing Engineer Kohki Fukui (Toshiba EMI)
Assistant Engineer Daisuke Sugamura (Toshiba EMI)
Writer Akihisa Shibasaki
Cast Toshio Furukawa
Yasuhiko Kawazu
Jyohji Yanami
Bin Shimada
Naoki Tatsuta
Tetsuo Sakaguchi
Daisuke Gohri
Noriko Uemura
Junko Shimakata
Cover Art Direction & Design Mari Kogure
Main Program Tadashi "Tyu" Takagi (Toshiba EMI)
Associate Producer Tohru Maeda (Toshiba EMI)
Executive Producer Takahiko Nagashima (Toshiba EMI)
Special Thanks
Masako Sugimura (Sun Music)
Toshio Mori (Sun Music)
Kazuyoshi Nakamura (Sun Music)
Yuka Koide
Shiho Aiyoshi (PH Sound)
Hiroshi Futamura (Proceed)
Takashi Akiba (Aoni Production)
Maki Yoshida (Fuji Presentec)
Yuji Morita (Fuji Presentec)
Masami Sasaki (Toshiba EMI)
Hajime Kobayashi (Toshiba EMI)
Takayuki Shimizu (Toshiba EMI)
Hiroyuki Jinno (Toshiba EMI)
Tsutomu "Riki" Hayashi (Toshiba EMI)
Katsuyoshi Kikuchi (Toshiba EMI)
Masanori Matsubara (Toshiba EMI)
Naohiro Ogawa (Toshiba EMI)