Popol Maya

Source: in-game ending credits.

Role Name
Origination Naoyuki OSAWA
Computer Graphics Daizaburo HARADA
Kimie OKUMURA
Takashi IIJIMA
Takahiro MIYATA
Katsuhito KIYO
Yuriko KIYOTAKI
Toshiaki TAKANE
Akio OHISHI
Masaya KAWASHIMA
Kayoko FUJITA
Tomohiro NARUSE
Kenji HIRAMATSU
Isamu EBISAWA
Nobuhiro KUNISHIMA
Kensuke YAMAMOTO
Ken KINOSHITA
Graphics Modification Takahiro IMAMURA
Motohito NASU
Kumiko NIIOKA
Yukihiro KOIZUMI
Momoko KOBAYASHI
Koji TOYOSHIMA
Takayoshi MASUKO
Sachiko FUJII
Game Design Isato ANDO
Concept Developement Shunichi BABA
Hirofumi ADACHI
Command Words Yoko UENO
Programming Yasunori GOTO
Satoshi FUKUDA
Akivoshi MASUDA
Kazuo SAKATA
Music Takuma SATO
Music Supervision Ryuichi SAKAMOTO
Music Coordination Katsuhisa IWAHORI
Sound Effects Ryoji HISHIKAWA
Tadashi OTSUBO
Title & Package Design Naobumi GOTO
Photo Norito YOSHIMURA
SPECIAL THANKS to Yoshiaki KUNO
Masao KATO
Hanako SAITO
Takashi UCHIDA
Shinichi MATSUMURA
Yoshiya TSUDA
Daiki YAMAGUCHI
Makoto OHKAWA
Yoshihiro SHINZAKI
Hidetaka SHIBATA
Hiroyuki MORINAGA
Kan HASHIMOTO
Takumi FUNADA
Toru KONNO
Hitachi, Ltd.
Nippon Columbia Co., Ltd.
ALGO-NUTS INC.
PD TOKYO INC.
UNIQUE Corporation
ITC. INC.
POWER HOUSE INC.
Warashi, inc.
Production Manager Haruhisa SHINZAKI
Shindo YAMAMOTO
Producer Satoru NEZU
Executive Producer Masato SAKAKIBARA
©1997 Shadow Entertainment, Inc.
Nippon Columbia Co., Ltd.
Hitachi, Ltd.